Erdi Botermo

Erdi Botermo

Opis: Sadnica voća višnje Erdi Botermo ima drvo koje raste visoko, sa veoma lisnatom krunom. Samooplodna je sorta. Plod krupan, težine je oko 5,5 g u obliku srca, tamno crvene boje, slatko kiselkastog ukusa. Plod se može koristiti za i za industrijsku preradu.
Vreme zrenja: Početak VII
Podloga: Magriva