Prokupac

prokupac

Opis: Lozni kalem (vinova loza) vinske sorte Prokupac je domaća sorta.
Poznat je pod imenom Rskavac, Kameničarka, Crnka.
Izuzetno rodan, bujnih lastara.
Prokupac ima od 18 do 22% šećera u širi. Grozd je srednje krupan do krupan, srednje zbijen i valjkast.
Od njega se dobija ružičasto i crno vino.
Izuzetan je za proizvodnju lozove rakije.
Vreme zrenja: Početak X