Kardinal

kardinal

Opis: Lozni kalem (vinova loza) stone sorte Kardinal je selekcionisan u Kaliforniji (SAD).
Odlikuje se veoma bujnim čokotom. Bobice su veoma krupne, okruglaste, sa pokozicom ljubicastocrvene boje. grozd veliki ili vrlo veliki mase od 200 do 600g nekad i vise.
Veoma je prinosna sorta i ima blagu aromu..
Grožđe sazreva veoma rano. Šira sadrži 14 – 18 % šećera i 4 do 5 g/l ukupnih kiselina.
Grožđe je veoma ukusno za potrosnju u svežem stanju, odlično podnosi transport.
Vreme zrenja: Početak VIII