Stražinski

Stražinski

Opis: Lozni kalem (vinova loza) stone sorte Stražinski je poreklom iz Moldavije.
Ima krupan rastresit grozd sa velikim crnim okruglim bobicama. Jako debela pokožica i sočno meso, kiselkastog ukusa.
Otporna na peronosporu.
Osetljiva na pepelnicu, sivu plesan i niske temperature. Grozd je u proseku 650g. 7-8 kg po čokotu. Šećer 11-12. Kiseline 7,5.
Vreme zrenja: Kraj VII